جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
 

تاریخچه و فعالیت ها

تاریخچه و فعالیت های دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

مقدمه:
در راستای اجرای بند 20 قطعنامه دهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و مصوبه شورای هماهنگی مدیران مورخ 16/5/87 به منظور هماهنگی فعالیت‌های ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در صنعت دریایی کشور، دبیرخانه ارگانها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی دریایی و مجامع صنفی مرتبط کشور که بعد از این تحت عنوان « دبیرخانه هماهنگی » از آن یاد می‌شود؛ با عضویت بر اساس دستورالعمل حاضر تشکیل و فعالیت خود را آغاز می‌نماید.
ماده 1- اهداف
 • اعتلای سطح علمی و تلاش در جهت دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی و بین المللی در زمینه دریایی کشور
 • اخذ اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و بهره برداری از منابع ارزنده خلیج فارس ٬ دریای عمان و دریای خزر 
 • تهیه پیش نویس سیاستها و استراتژی ها کلان بین بخشی در بخش حمل و نقل دریایی و پیشنهاد به شورای هماهنگی مدیران دریایی جهت تصویب 
 • برگزاری همایش سالانه ارگانهای دریایی کشور و پیگیری مواد قطعنامه همایش های ارگانهای دریایی
 • برگزاری جشن روز جهانی دریانوردی
 • اشاعه فرهنگ دریایی کشور
 • ایجاد ارتباط مستمر با سایر ارگانها ی دریایی و غیر دریایی جهت ایجاد هماهنگی در رابطه با موضوعات مرتبط با دریا و دریانوردی
 • اجرای وظایف محوله از طرف شورای هماهنگی
ماده 2- اعضاء   
کلیه ارگانها، سازمانهای تخصصی دولتی و غیردولتی و مجامع صنفی مرتبط فعال در حوزه فعالیت‌های دریایی کشور و سایر ارگانهای غیردریایی مرتبط می‌توانند پس از تائید در هیات رئیسه دبیرخانه به عضویت دبیرخانه هماهنگی درآیند.
ماده 3- وظایف
 • تشکیل کارگروههای تخصصی، تهیه شرح وظایف و دستورالعمل‌های اجرایی کارگروههای تخصصی، تعیین اعضای کارگروهها
 • تهیه دستورالعمل و تنظیم روند بررسی موضوعات، درخواست‌ها و پیشنهادات سازمانها و نهادهای عضو در چارچوب وظایف دبیرخانه
 • اطلاع‌رسانی مصوبات شورای هماهنگی و پایش مستمر اجرای مصوبات
 • انجام مکاتبات پیگیری و هماهنگی اجرایی بین دستگاههای اجرایی
 • جمع‌ بندی و تحلیل اطلاعات راهبردی در کارگروههای تخصصی به منظور بهره‌برداری در شورای هماهنگی
 • پایش برنامه ها و پروژه های اجرایی و شناسایی مشکلات و موانع و ارائه پیشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات و موانع به شورای هماهنگی
 • ساماندهی و برنامه های اطلاع رسانی با بهره گیری از روابط عمومی ارگانهای دریایی و رسانه های مختلف
 • تهیه گزارشات نظارتی و عملکردی شش ماهه و موردی
 • برآورد بودجه سالانه مورد نیاز دبیرخانه و ارائه به مدیر عامل سازمان
تبصره 1: بودجه سالانه دبیرخانه پس از تایید مدیر عامل سازمان از طرف سازمان تامین و در اختیار رئیس دبیرخانه قرار می‌گیرد.
تبصره2 : کلیه مسؤولیتهای اجرایی، اداری، مالی و تشکیلاتی دبیرخانه بر عهده رئیس دبیرخانه که با حکم مدیر عامل سازمان بنادر و  دریانوردی منصوب می‌گردد، بوده و موارد مالی دبیرخانه از طریق حساب جاری که در یکی از 
بانکها با امضاء رئیس دبیرخانه افتتاح می‌گردد انجام خواهد شد.
ماده 4- فرآیند پذیرش و تصویب درخواستها و پیشنهادات به شرح زیر می‌باشد: 
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست یا پیشنهاد خود را به دبیرخانه ارسال می‌نمایند.
 • دبیرخانه درخواستها و پیشنهادهای دریافتی را که در چارچوب وظایف دبیرخانه می‌باشد به کارگروههای تخصصی مربوطه ارجاع می دهد.
 • کارگروهها درخواست یا پیشنهاد دریافتی را بررسی و نظر کارشناسی خود را به دبیرخانه ارائه می‌دهند یا حسب مورد به کمیته‌های تخصصی ارجاع تا اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
 • کمیته تخصصی درخواستها و پیشنهادهای دریافتی از کارگروهها را بررسی نموده و پس از اعلام نظر به کارگروه مربوطه  برگشت می‌‌دهد تا حسب مورد به دبیرخانه ارجاع و یا اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
 • دبیرخانه مصوبات شورای هماهنگی را با امضای مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ می‌نماید.
 • دبیرخانه ضمن پیگیری چگونگی اجرای مصوبات، گزارشات نظارتی شش ماهه و موردی را تهیه و به شورای هماهنگی ارائه می‌نماید.
ماده 5- ساختار دبیرخانه
 • ساختار هیات رئیسه: متشکل از نماینده شورای هماهنگی مدیران  کشور
 • ساختار ثابت: رئیس دبیرخانه – دفتر 3 نفر – بخش پشتیبانی 3 نفر – کمیته فنی و تخصصی 4 نفر
تبصره: حداکثر تعداد نفرات قابل بکارگیری در این ساختار 12 نفر می‌باشد که این نفرات از شاغلین سازمان بنادر و دریانوردی یا سایر دستگاههای اجرایی مربوط که به دبیرخانه مامور می‌شوند تشکیل می‌گردد.
 • ساختار غیرثابت: این بخش حسب مورد از بین کارشناسان و متخصصین دستگاههای دولتی و غیردولتی و دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی انتخاب و در مدت معین با کارگروه تخصصی مربوطه همکاری می‌نمایند.
ماده 6- به منظور انجام مطالعات میدانی، بررسیهای کارشناسانه پیشنهادات و درخواستهای دستگاهها، تهیه طرحها و  پیشنهادات تخصصی، راهبری و پایش مستمر اجرای مصوبات شورای هماهنگی و سایر موارد مربوط، کارگروههای تخصصی حسب مورد و در چارچوب وظایف شورای هماهنگی در دبیرخانه تشکیل می‌گردد.
ماده 7- کارگروه‌ها و ترکیب اعضای آن از دبیرخانه به مدیر عامل سازمان پیشنهاد و بعد از تصویب، احکام مربوطه  توسط مدیر عامل سازمان صادر می‌گردد.
ماده 8- رئیس و اعضای کارگروههای تخصصی حسب مورد از بین کارشناسان، متخصصین، اساتید دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی تعیین و حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط از محل بودجه دبیرخانه و بر اساس آیین‌نامه اداری و مالی سازمان تامین می‌گردد.
این ساختار و وظایف از (8) ماده و (3) تبصره تشکیل و از زمان تصویب در دبیرخانه هماهنگی قابل اجرا می‌باشد.