یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

ساختار و اعضا

ساختار و اعضای شورای عالی هماهنگی مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور

مقدمه

در راستای اجرای بند 9 قعطنامه چهاردهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی و به منظور پیشبرد اهداف راهبردی صنعت دریایی و گسترش تعامل بین ارگانهای دریایی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها، شورای عالی هماهنگی مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور تشکیل می‌شود.

ماده 1: اعضاء

1) مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

2) مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

3) مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران

4) مدیرعامل شرکت کشتیرانی بنیاد

5) رئیس سازمان شیلات ایران

6) دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

7) رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

8) رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نیروی دریایی ارتش ج.ا. ایران

9) معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست

10) مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر

11) مدیرعامل شرکت ملی نفت فلات قاره

12) رئیس اتحادیه مالکان کشتی

13) رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور

14) معاون عملیات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

15) دبیر شورا

1/1: ریاست شورا برعهده مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد

2/1: شورا دارای یک نایب رئیس خواهد بود که درصورت عدم حضور رئیس نسبت به اداره جلسات اقدام نماید

3/1: نائب رئیس از میان اعضای شورا و با رای اکثریت اعضا برگزیده خواهد شد

4/1: ریاست شورا می‌تواند حسب موضوع و یا درخواست اعضا از سایر ارگانها و نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات شورا دعوت نماید

5/1: شورا حداقل سه جلسه در طول سال برگزار خواهد نمود.

6/1: حضور اکثریت نصف باضافه یک برای رسمیت جلسه الزامی است.

7/1: جلسات شورا به صورت چرخشی توسط اعضاء میزبانی خواهد شد.

ماده 2 : وظایف

1- پیگیری بندهای فرابخشی قطعنامه‌های همایش‌های ارگانهای دریایی کشور

2- بحث و بررسی درخصوص فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی ارگانهای دریایی کشور

3- ارائه راهکار درخصوص مسائل مبتلا به صنایع دریایی کشور

4- ارائه رهنمود درخصوص اهداف کلان و راهبردهای صنعت دریایی کشور

5- تشکیل جلسات فوق‌العاده برای بررسی مسائل روز دریایی کشور

6- هماهنگی و تبادل‌نظر درخصوص اشاعه فرهنگ دریایی در کشور

7- بحث و بررسی پیرامون سیاستهای کلان زیربخش‌های دریایی خصوصاً در موعد تدوین برنامه‌های کلان توسعه کشور

8- ارائه طریق برای هماهنگی و تعامل بیشتر بین ارگانهای نظامی و غیرنظامی در راستای ارتقاء امنیت دریانوردی

ماده 3: دبیرخانه

- دبیر به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید اعضا انتخاب می‌شود.

- امکانات دبیرخانه و نیروی انسانی موردنیاز آن توسط سازمان بنادر و دریانوردی تأمین می‌شود .

- پیگیری مصوبات، تعیین دستور کار کلیه جلسات و ارائه طرح‌ها و آیین‌نامه‌های موردنیاز شورا

ماده 4: مقررات نهایی

- هرگونه تغییر در آئین‌نامه و کاهش یا افزایش مفاد آن به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء قابل‌اعمال می‌باشد.

- دعوت‌نامه‌ها حداقل یک هفته قبل از جلسات ارسال خواهد شد .

- در هر فصل یک جلسه برگزار خواهد شد .