یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/سفیر حسن نیت IMO/اقدامات برجسته سفیر فعلی

​برگزاری وبینار کنترل و کاهش آلودگی خلیج فارس با حضور اساتید و کارشناسان مطرح در حوزه ی بنادر و کشتیرانی و در حوزه محیط زیست

در حال حاضر مسئله ی کنترل آلودگی دریایی و سواحل در کشور ما بسیار حائظ اهمیت است و با توجه به شعار IMO و رسالتهای سفیر حسن نیت، در 11 اردیبهشت ماه سال جاری وبیناری جهت بررسی راهکاری مؤثر در جهت کنترل آلودگی خلیج فارس با حضور کارشناسان تأثیر گذار در این حوزه تشکیل گردید و راهکار های بسیار مؤثری نیز ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماحصل این وبینار نیز در قالب یک پروپوزال از راهکار ها به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه گردید. چکیده این وبینار مطابق نظرات این کارشناسان این است که در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی دریا ها، اقدامات پیشگیرانه بسیار مؤثر بر است چه بسا زمانی که آلودگی با هر منشای ایجاد شد رفع آن مستلزم صرف هزینه های گزاف و گاهاً غیر ممکن است لذا فرهنگ سازی گسترده ای در این رابطه می بایست صورت پذیرد.

 

وبینار خانم حویزاوی

هماهنگی بازدید یک نوجوان مشتاق به کار در دریا از شناور های موجود در جزیره کیش و اظهار تمایل و علاقه ی نوجوان جهت اشتغال در صنعت کشتیرانی

 


اقدامات سفیر 3
اقدامات سفیر 2  


گردهمایی برخی از بانوان دریانورد بمنظور تبادل نظر در راستای توانمند سازی بانوان جهت حضور در جامعه دریایی

 

empowring Woman

 

گرد همایی برخی از بانوان دریانور و تبادل نظر در راستای توانمند سازی بانوان جهت حضور در جامعه دریایی گامی مؤثر در استقبال حضور بانوان در جامعه دریانوردی می باشد خوشبختانه کمیته بانوان دریانورد در انجمن صنفی کارگران دریانوردان تجاری ایران راه اندازی گردیده است که حداقل 14عضو بانوی دریانورد فعال دارد و این تعداد رو به افزایش است. حضور بانوان در جامعه دریایی از این رو اهمیت دارد که حرفه دریانوردی از بعد تک جنسیتی فاصله می گیرد و بخش های خالی که بانوان می توانند در آن حضور مؤثر داشته باشد را پر می کند. از ابتدای سال 2019 که توسط IMO سال توانمند سازی بانوان در صنایع دریایی نامگذاری شد کلیه کشور های تابع IMO اقدامات گسترده ای در رابطه با حضور بانوان در صنایع دریایی بعمل آوردند در کشور ما نیز استقبال خوبی از حضور بانوان در جامعه دریایی صورت پذیرفته است.