یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

شاخص های عمومی دریانورد نمونه

(قابل ارزیابی توسط کمیته انتخاب دریانوردان نمونه)

 

1-     دریانورد کسی است که به عنوان پرسنل شناور از قایق تا کشتیهای اقیانوس پیما مشغول کار بوده و دارای سمت و درجه ای است.

2-    دارای شناسنامة دریانوردی و همچنین دارای گواهینامه شایستگی و یا مهارت دریانوردی معتبر باشد که 5 سال از صدور آن گذشته و حداقل 28 ماه خدمت دریایی در طی 5 سال اعتبار گواهینامه دریانوردی داشته باشد.

3-    راهنمایان کشتیها، پرسنل لایروب، یدک کش و کلیه شناورهای خدماتی نیز جزو دریانوردان محسوب می شوند.

4-    اهمیت و ثقل دریانورد فقط باید برای کسانی اطلاق گردد که فعلاً در روی شناور به کار اشتغال دارند و نه کسانی که قبلاً دریانورد بوده اند و فعلاً در خشکی بسر می برند، سختی کار دریانورد باید همیشه ملاک باشد.

5-    افرادی که روی تأسیسات فراساحل از جمله سکوهای متحرک به کار اشتغال دارند جزو دریانوردان محسوب میگردند، همچنین افرادی که روی سایر شناورهای نظامی فعالیت می کنند نیز دریانورد می باشند.

6-    در تشویق و تقدیر از دریانوردان باید از هر رشته یک نفر معرفی شود.

7-    فرد منتخب در 3 سال گذشته بعنوان دریانورد نمونه معرفی نشده باشد.