جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
 

درباره همایش

دریانورد 1392

روز دریانورد

Day of the Seafarer

    در کنفرانس دیپلماتیک بازنگری کنوانسیون استانداردها، آموزش و گواهینامه‌های دریانوردی (STCW) در ژوئن 2010 مقرر گردید به  منظور قدردانی از زحمات دریانوردان کشورهای عضو در 25 ژوئن هر سال (اوایل تیر ماه) مراسمی تحت عنوان روز دریانورد برگزار شود . به همین مناسبت مراسم روز جهانی دریانورد امسال بصورت رسمی  در اول تیر ماه 1395 با حضور مسئولین لشگری و کشوری و نمایندگان و دریانوردان نمونه ارگانهای  از دریانوردان نمونه کشور، منتخب ارگانهای دریایی، به صورت رسمی و با اهداء لوح تقدیر از طرف سازمان بنادر و دریانوردی و معادل یک نیم بهار آزادی تهیه شده توسط ارگان معرفی کننده تقدیر به عمل خواهد آمد.

انتخاب دریانوردان بر اساس شاخص های زیر می باشد :

شاخصهای انتخاب دریانورد نمونه شاخصهای انتخاب دریانورد نمونه

  

Circular Letter No.3433lمورخ 10ژانویه 2014 Circular Letter No.3433 مورخ 10ژانویه 2014