جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
 

پیام دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی 1390

پیام دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی

آقای افتیمیوس میتروپلوس به مناسبت روز جهانی دریانوردی

«هماهنگ سازی پاسخ به دزدی دریایی»

"Piracy: ORCHESTRATING THE RESPONSE"

 

سازمان بین‌المللی دریانوردی، به عنوان نمودی از نگرانیهای کلی خود درخصوص حفاظت جان انسان در دریا و به منظور پررنگ‌کردن تلاشهای صورت پذیرفته در طول چندسال گذشته و مواجهه با چالشهای ناشی از تهدیدات جهان مدرن امروز، شعار روز جهانی دریانوردی امسال را «واکنش جهانی برای ریشه کنی دزدی دریایی» برگزیده است که در راستا و تداوم شعار سال گذشته آیمو می‌باشد که به دریانوردان اختصاص داده شده بود.

از اوایل سال 1980 تا همین اواخر، کمپین مبارزه با دزدی دریایی آیمو، بر نقاط گرمسیری سنتی از قبیل خلیج مالاکا، سنگاپور و دریای جنوب چین متمرکز بود. با انجام یک سری اقدامات درحال رشد و با همکاری قوی و بسیار ارزشمند دولتهای ساحلی و حمایت بیدریغ صنعت حمل و نقل، امروزه معضل دزدی دریایی در آبهای این مناطق بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

اخیراً این مسئله موجب نگرانی عمیق شده و کماکان در سایر نقاط جهان، بالاخص در آبهای ساحلی کشور سومالی، خلیج عدن و اقیانوس پهناور هند خودنمایی می کند.

امروزه نفتکش‌ها خارج از محدوده خلیج فارس و دریای عمان بشدت در تیررس دزدان دریایی قرار دارند که جسورتر، بی‌پرواتر، تهاجمی‌تر و خشن‌تر شده و بنظر می‌رسد نسبت به گذشته بهتر سازماندهی گردیده‌اند.

تمام این نگرانیها و تحولات نگران کننده،‌ عزم ما را برای مواجهه با چالشها راسخ‌تر می‌نماید، بطوریکه معتقدیم می‌توانیم از تجربیات بدست آمده و موفقیتهای کسب شده در راستای کاهش پدیده دزدی دریایی در سایر نقاط جهان بخوبی استفاده کنیم، اما برای انجام این کار، نیاز به پاسخ هماهنگ و اتخاذ تدابیر مناسب می‌باشد.

آدم ربایی و باج گیری در سواحل سومالی به امری رایج تبدیل شده و دائماً در نوسان می‌باشد، درحال حاضر چند صد دریانورد در کشتیهای ربوده شده گروگان بوده و بطور متوسط برای مدت 6 ماه در اسارت بسر می‌برند.

اخیراً مطالعه‌ای صورت پذیرفته که بیانگر آمار تکان دهنده‌ای است، ظرف تنها سال 2010، 4185 دریانورد توسط دزدان دریایی با سلاح گرم و حتی با نارنجک موردحمله قرار گرفته، 1090 نفر به گروگان گرفته شده و 516 مورد نیز سپر انسانی شدند. همچنین 488 نفر از مشکلات روانی و فیزیکی قابل توجهی رنج می برند.

درحالیکه دریانوردان بی گناه تحت فشار چنین جنایاتی هستند، اقتصاد جهانی نیز از این آسیب بی‌نصیب نمانده و درحال حاضر، هزینه سالانه جهت مقابله با این پدیده، بالغ بر 7 الی 12 میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌شود. حمل بیش از 12 درصد حجم کل نفت از طریق دریا که از خلیج عدن عبور می‌نماید، نشانگر اهمیت استراتژیکی این منطقه است که می‌تواند بشدت تحت تأثیر قرار گیرد، درحالیکه کشتیها، به جهت پیشگیری از حمله دزدان دریایی مسیر دماغه امید نیک را بر می‌گزینند که این امر بطور قابل توجهی سفر دریایی را طولانی‌تر و کلیه هزینه‌های مرتبط و زیست محیطی آن را نیز افزایش می‌دهد.

به همین منظور سازمان بین‌المللی دریانوردی تصمیم گرفته تا مبارزه با دزدی دریایی را نه تنها موضوع روز جهانی دریانوردی بلکه موضوع اصلی دستور کار خود طی سال‌جاری و حسب ضرورت در سالهای آتی قرار دهد.

در همین راستا، طرح اقدام چندجانبه را برای رسیدگی به این مشکل در چندین سطوح مختلف ترسیم نمودیم و در ادامه با اجرای آن طی رویه‌ای هماهنگ، که در واقع بیانگر ریشه‌دار شدن و عمیق شدن مشکل است، بر پدیدة دزدی دریایی فائق می‌آئیم.

سازمان ملل متحد، پیمانهای نظامی و سیاسی بین‌الدولی، اقدام جمعی یا فردی دولتها، نیروهای نظامی، شرکتهای کشتیرانی، بهره‌برداران کشتی و پرسنل کشتی، همه نقش مهمی در نجات جهان از تهدیدات ناشی از پدیده دزدی دریایی در گستره وسیعی از اقیانوس هند دارند.

برای کاهش این وضعیت غیرقابل قبول، نباید از هیچ تلاشی دریغ نمود. شرکتهای حمل و نقل باید از بکارگیری و اجرای دستورالعملهای آیمو و بهترین شیوه‌های مدیریت صنعت در حوزه خود اطمینان حاصل نمایند. بطوریکه، هنگامیکه کشتیها وارد منطقه اقیانوس هند غربی می‌شوند، باید کلیه اقدامات توصیه شده جهت مقابله با این پدیده را بکار بندند. به ویژه کشتیهایی که با عرشه آزاد نسبتاً پائین و با سرعت آهسته حرکت می کنند و نیاز است تا دولتها در برخورد با این پدیده کثیرالوقوع به تقویت و پشتیبانی آنها پرداخته و با استفاده از نیروهای نظامی متناسب با این پدیده از نظر تعداد و تکنولوژی به آنها کمک‌رسانی نماید.

در حالیکه آیمو خود را در کانون تلاشهای هماهنگ قرار داده، ولی نمی‌تواند به تنهایی راه حلهای فوری برای این موضوع بیابد- بخصوص از وقتی که، دزدان دریایی بطور آشکار، در دریا حضور یافته‌اند، اما می‌توان ریشه‌های این مشکل را در ساحل یافت. با این وجود، از طریق طرح اقدام آیمو و سایر ابتکار عملها و با همکاری سایر طرفهای ذینفع که به اندازه آیمو متعهد و مصمم می‌باشند، مطمئنیم که قادر به ایجاد تغییر در جائیکه مشکل حاد وجود دارد یعنی در دریا می‌باشیم.

می‌توان گفت که پیش از این موفقیتهایی در خنثی کردن حملات دزدان دریایی داشتیم، بطوریکه کاهش میزان حملات دزدان دریایی دلیلی بر این مدعاست. با این وجود، آمارها نشانگر این است که،‌ دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتیها همچنان خطراتی واقعی و بالفعل علیه افرادی است که از دریاها برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌نمایند.

تا زمانیکه دزدان دریایی به اذیت و آزار صنعت کشتیرانی، کشتیها و دریانوردان ربوده شده ادامه می‌دهند، نمی‌توانیم به نتایجی که تاکنون کسب شده افتخار نمائیم.

اگر هدف نهایی، فرستادن دزدی دریایی به زباله دان تاریخ می باشد، نیاز به انجام کارهای بیشتری از جمله توقیف، تعقیب و مجازات تمام افرادی که در امر دزدی دریایی مبادرت می ورزند، ردیابی پولهای داده شده به آنها و مصادره درآمد حاصل از جرائم صورت پذیرفته در کشتیهای ربوده شده،‌ می‌باشد. امیدواریم که انتخاب موضوع سال 2011 فراهم کننده نقطه شروعی باشد که حول آن تمام آنهایی که می توانند تفاوت ایجاد کنند، تلاشهایشان را متمرکز نمایند.

در عین حال، افکار و دعاهای ما همراه با دریانوردانی است،‌که در حال حاضر در چنگ دزدان دریایی بسر می‌برند و امید به اینکه بزودی همه آنها آزاد شده و بدون تحمل آسیبی به خانواده بر می‌گردند.

1390