پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
 

اخبار

حضور مدیر کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد

حضور مدیر کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد

حضور مدیر کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد
۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۶
تعداد بازدید : ۷۷۳