پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
 

اخبار

حضور معاون اداره کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد

حضور معاون اداره کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد

حضور معاون اداره کل  امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد
۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷
تعداد بازدید : ۸۷۷