جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
 

قطعنامه بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

  قطعنامه بیست و چهارمین

همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

     بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور در روزهای 6 و 7  مهر ماه 1395با شعار « دریا و کشتیرانی ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه کشور » به میزبانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تولیت دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی کشور در تهران - مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو، با حضور و مشارکت ارگان های دولتی، خصوصی و تعاونی فعال در حوزه حمل و نقل دریایی برگزار گردید. شرکت کنندگان در همایش با الهام از شعار « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل » در شرایط سیاسی و اقتصادی حال کشور به ویژه در فضای پسابرجام، به منظور تحقق عینی اهداف و منافع ملی در ابعاد مختلف، شعار همایش را در چارچوب پنل های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادند و نتایج حاصل را در قالب بندهای قطعنامه این همایش به شرح زیر تدوین و مورد تأیید قرار دادند:

1.       با عنایت به لازم الاجرا شدن کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی ها در سال 1396 و با توجه به اقدامات ارگان های ذی ربط در این خصوص، ارتقاء سطح همکاری ها و تعاملات ملی به ویژه میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران و شرکت های کشتیرانی برای اجرای به موقع و مناسب الزامات کنوانسیون مورد نظر، مورد تاکید قرار گرفت.

2.       در راستای امضای معاهده پاریس در خصوص کاهش اثرات گازهای گلخانه­ای به میزان 4%، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت های کشتیرانی و صنایع کشتی سازی،بر ضرورت برنامه ریزی به منظور دستیابی به هدف مذکور تاکید نمودند.

3.       باعنایت به شرایط پسابرجام و ایجاد زمینه های مساعد برای توسعه دریامحور، ارگانهای دریایی کشور ، در چارچوب وظایف و اختیارات خود، نسبت به برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این شرایط اقدام می نمایند.

4.       ارگانهای دریایی بر ضرورت فراگیر نمودن بیمه تامین اجتماعی دریانوردان سفرهای نزدیک به ساحل توسط سازمان تامین اجتماعی تاکید نمودند.

5.       برای متنوع سازی مدل تامین مالی داخلی و بین المللی پروژه های دریایی و بندری کشور و طراحی بانک اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری در این بخش، کارگروهی با تولیت سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه ذینفعان تشکیل می گردد.  

6.       با عنایت به ویژگی بین المللی موضوعات دریایی و پیچیدگی های آن، ارتقای توان رقابت داخلی، منطقه ای و بین المللی ناوگان دریایی و بنادر کشور امری ضروری و مورد تأکید می باشد.

7.        در راستای توسعه منابع انسانی دریایی، حمایت همه جانبه از دانشگاه های دریایی کشور مورد تأکید قرار می گیرد.

8.       حمایت از صنایع دریایی کشور، با تأکید بر مشتری مداری و توجه به کیفیت، زمان ، انتقال دانش و نیز خدمات تعمیرات و بازسازی، مورد توجه و تاکید ارگانهای دریایی قرار گرفت.

9.       ارگان های دریایی کشور بر ضرورت توجه به مسئولیت های های اجتماعی خود تاکید نموده و در برنامه ریزی های توسعه ای ، شهرهای بندری و ساحلی را مد نظر قرار می دهند. 

10.    سرمایه گزاری در بخش سفرهای دریایی،گردشگری دریایی، حمل و نقل چندوجهی و ترکیبی بعنوان یک هدف اولویت دار مورد تأکید و توجه ارگانهای دریایی قرار گرفت.

11.    با توجه به ضرورت تقویت ناوگان ملی متناسب با نیازهای کشور و نقش کلیدی آن در شرایط بحرانی و اهمیت حمل و نقل دریایی در برنامه‌های توسعه‌ای، ارگان‌های دریایی ذیربط جهت تدوین و پیگیری اجرای استراتژی‌های مشخص و کارآمد در حوزه دریا و سیاست‌های حمایتی از طریق ارائه راهکارهای تشویقی جهت توسعه و بسط ناوگان ملی و هم‌چنین حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی و اثربخشی در مجامع جهانی اقدام می نمایند.

12.    ارگان‌های دریایی کشور، حمایت نظام مالی و بانکی از ناوگان ملی، به منظور تأمین منابع مالی از طریق تامین فاینانس داخلی با سود و شرایط مناسب برای ساخت و خرید شناور و تجهیزات را خواستار شدند. 

13.   به منظور ارتقاء سطح ایمنی و امنیت دریانوردی در آبهای داخلی و سرزمینی و منطقه ای و رونق بازار کسب و کار و تجارت دریایی ناوگان سنتی و همچنین حمایت هدفمند سازمان ها و دستگاه های ذیربط از نوسازی و توسعه ناوگان منطقه ای، انجام مطالعات و بررسی های پژوهشی مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان شرکت کنندگان در همایش مراتب قدردانی خود را از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بخاطر میزبانی مطلوب و اجرای مناسب برنامه ها اعلام داشتند.

تهران پژوهشگاه نیرو نهم مهر ماه 1395

دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور