شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

همایش بیست و یکم هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

بیست و یکمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور با حضور مقامات ارشد لشگری و کشوری و نمایندگان ارگانهای دولتی، تعاونی، خصوصی و سازمانهای مردم نهاد دریایی کشور در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه 1392 با شعار «توسعه پایدار، نقش ارگانهای دریایی کشور» با تولیت دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و میزبانی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (کشتیرانی دریای خزر)‌و  مشارکت کلیه فعالان و دست اندرکاران جامعه دریایی کشور در هتل آزادی رامسر برگزار گردید.

 شرکت کنندگان در همایش ضمن تأکید بر تحقق شعار «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» و تأکید بر سر لوحه قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه دریا محور جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (کشتیرانی دریای خزر) بخاطر میزبانی مطلوب همایش، از از پیام دلگرم کننده دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی به همایش تشکر نموده و قطعنامه بیست و یکمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور را  در 14 بند صادر نمودند .

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهررا به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ، بعنوان میزبان بیست و دومین همایش اعلام شد .

129

--------------

ارگانهای دریایی کشور با دراختیار داشتن بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور طی سالهای اخیر در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته و در عین حال فراز و نشیب های مختلفی را نیز تجربه کرده است.
برگزاری منظم و سالانه همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور فرصتی مناسب برای معرفی پیشرفتها و بررسی چالشها است بدینوسیله از عموم پژوهشگران، دانشگاهیان، سیاستگزاران، مدیران و دیگر صاحبنظران علاقه‌مند به توسعه دریایی کشور مبتنی بر دکترین توسعه دریا محور دعوت می شود با حضور فعال خود از طریق ارائه مقاله و شرکت در همایش در تحقق اهداف آن همکاری نمایند.

 1-           ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی : سیاستهای بین‌المللی دریایی
•           ارزیابی سوانح دریایی و راهکارهای بکارگیری درسهای آموختنی از سوانح دریایی
•           امنیت دریانوردی و تدابیر ملّی و بین‌المللی در مبارزه با پدیده دزدی دریایی
•           مشخصه‌های شناور صیادی استاندارد و راهکارهای جایگزینی آنها با شناورهای سنتی موجود برای ارتقاء ایمنی و تطبیق با کنوانسیون تورمولینوس 012
•           تدابیر پیش‌روی مرجع دریایی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی
•           چالشهای فراروی اجرای کنوانسیون مارپل و ضمائم آن
•           کد
RO و چالش جدید مؤسسات رده بندی در پذیرش آنها از طرف مراجع دریایی
•           الزامات و چالشهای‌فراروی جستجو و نجات دریایی (
Mass Rescue Operation )
•           الزامات و چالشهای فراروی اجرای کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتیها     

2 - توسعه پایدار منابع انسانی دریایی
•           آموزش عملی دریانوردان و چالش‌های موجود
•           چگونه منابع انسانی دریانورد دانش محور تربیت کنیم؟
•           کنوانسیون کار و چالشهای پیش رو از لحاظ اجرایی روی شناورهای تحت پرچم
•           راهکارهای افزایش انگیزه در منابع انسانی دریایی
•           اجرای الزامات
STCW 2010 و تفاهمنامه‌های بین‌المللی تبادل دریانورد
•           راهکارهای آموزش دریانوردان بمنظور نهادینه سازی حفظ محیط زیست دریایی

3 - نقش بنادر در توسعه پایدار دریایی کشور
•           نقش توسعه و سرمایه‌گذاری در بنادر در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی (درآمد،‌رقابت پذیری کالا و خدمات، ایجاد فرصتهای شغلی و ...)
•           توسعه و سرمایه‌گذاری در بنادر و افزایش رقابت پذیری کالا و خدمات
•           جایگاه بنادر توسعه یافته و نسل سوم در مدیریت زنجیره تامین
•           راهکارهای افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در توسعه بنادر و حمل و نقل دریایی باتوجه به رقابت منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای
•           چالشهای مشتریان و تامین کنندگان خدمات بندری و دریایی
•           تأثیر متقابل توسعه و سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساختهای حمل و نقلی کشور
•           راهکارهای عملی برای استفاده (بهره برداری) بهینه از بنادر
•           طرحهای جامع بندری و استراتژی توسعه بنادر

4-اقتصاد حمل و نقل دریایی و توسعه پایدار
•            حمل و نقل دریایی در اقتصاد مقاومتی
•            توسعه راهکارهای ملی و بین‌المللی در مصرف بهینه سوخت
•           راهکارهای مدیریت تناژ مازاد
•            رکود اقتصاد جهانی و حمل و نقل دریایی
•           صنایع دریایی کشور و چالش‌های بین‌المللی
•            چالشهای صنایع دریایی کشور در رویاروئی با پدیده جهانی شدن

قابل توجه نویسندگان مقالات:

1-مقاله ها بایستی مرتبط با محورهای همایش باشند.

2-مقاله ها مبتنی بر مطالعات موردی و تجارب اثربخش در اولویت انتخاب قرار می گیرند.

3-مقاله ها بایستی بدیع و نوآورانه بوده و قبلاً منتشر نشده یا در همایشهای دیگر ارائه نشده باشند.

4- مقالات می بایست  از طریق سایت  hod.pmo.ir تا تاریخ 15/12/91 به دبیرخانه همایش ارسال گردد.( این تاریخ تا 15/1/92تمدید گردید )

5-ارائه دهندگان مقالات برگزیده، مهمان همایش بوده و با اهدا تندیس- لوح تقدیر و جایزه نفیس موردقدردانی قرار خواهند گرفت.