سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 

اخبار مراسم ها و همایش

گرامیداشت روز جهانی دریانورد
گرامیداشت روز جهانی دریانورد
گرامیداشت روز جهانی دریانورد
۱ صفحه ۲ از ۲

اخبار دبیرخانه

حضور معاون اداره کل  امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد
حضور مدیر کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد
حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه صبح بخیر ایران  به مناسبت روز دریانورد
نشست تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های حرفه دریانوردی به مناسبت روز دریانورد

نشست تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های حرفه دریانوردی به مناسبت روز دریانورد
31 خرداد 1399


تقویم رویدادهای دریایی

بهمن ۱۳۹۹
January - February 2021
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٠٢
۲۸
17
٠٣
۲۹
18
٠٤
۳۰
19
٠٥
۱
20
٠٦
۲
21
٠٧
۳
22
٠٨

۴
23
٠٩
۵
24
١٠
۶
25
١١
۷
26
١٢
۸
27
١٣
۹
28
١٤
۱۰
29
١٥

۱۱
30
١٦
۱۲
31
١٧
۱۳
01
١٨
۱۴
02
١٩
۱۵
03
٢٠
۱۶
04
٢١
۱۷
05
٢٢

۱۸
06
٢٣
۱۹
07
٢٤
۲۰
08
٢٥
۲۱
09
٢٦
۲۲
10
٢٧
۲۳
11
٢٨
۲۴
12
٢٩

۲۵
13
٠١
۲۶
14
٠٢
۲۷
15
٠٣
۲۸
16
٠٤
۲۹
17
٠٥
۳۰
18
٠٦
۱
19
٠٧
مناسبت های ماه بهمن