سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 

اخبار مراسم ها و همایش

اسامی دریاییان نمونه سال 1399
اسامی دریاییان نمونه سال 1399
اسامی دریاییان نمونه سال 1399
گرامی داشت روز جهانی دریانوردی 1399
گرامی داشت روز جهانی دریانوردی 1399
گرامی داشت روز جهانی دریانوردی 1399
فراخوان مسابقه فیلم‌ و ‌عکس به مناسبت روز جهانی دریانوردی
فراخوان مسابقه فیلم‌ و ‌عکس به مناسبت روز جهانی دریانوردی
فراخوان مسابقه فیلم‌ و ‌عکس به مناسبت روز جهانی دریانوردی
فیلم کامل روز جهانی دریانورد 4 تیر 1399
فیلم کامل روز جهانی دریانورد 4 تیر 1399
فیلم کامل روز جهانی دریانورد 4 تیر 1399
اسامی دریانوردان نمونه سال 1399
اسامی دریانوردان نمونه سال 1399
اسامی دریانوردان نمونه سال 1399
صفحه ۱ از ۲ ۲

اخبار دبیرخانه

حضور معاون اداره کل  امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد
حضور مدیر کل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین المللی در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد
حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه صبح بخیر ایران  به مناسبت روز دریانورد
نشست تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های حرفه دریانوردی به مناسبت روز دریانورد

نشست تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های حرفه دریانوردی به مناسبت روز دریانورد
31 خرداد 1399


تقویم رویدادهای دریایی

بهمن ۱۳۹۹
January - February 2021
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٠٢
۲۸
17
٠٣
۲۹
18
٠٤
۳۰
19
٠٥
۱
20
٠٦
۲
21
٠٧
۳
22
٠٨

۴
23
٠٩
۵
24
١٠
۶
25
١١
۷
26
١٢
۸
27
١٣
۹
28
١٤
۱۰
29
١٥

۱۱
30
١٦
۱۲
31
١٧
۱۳
01
١٨
۱۴
02
١٩
۱۵
03
٢٠
۱۶
04
٢١
۱۷
05
٢٢

۱۸
06
٢٣
۱۹
07
٢٤
۲۰
08
٢٥
۲۱
09
٢٦
۲۲
10
٢٧
۲۳
11
٢٨
۲۴
12
٢٩

۲۵
13
٠١
۲۶
14
٠٢
۲۷
15
٠٣
۲۸
16
٠٤
۲۹
17
٠٥
۳۰
18
٠٦
۱
19
٠٧
مناسبت های ماه بهمن