یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
 

اخبار همایش ها

اسامی دریانوردان نمونه سال 1399
اسامی دریانوردان نمونه سال 1399
اسامی دریانوردان نمونه سال 1399
حضور معاون اداره کل امور دریانوردان در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد
حضور معاون اداره کل امور دریانوردان در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد
حضور معاون اداره کل امور دریانوردان در برنامه کفتگوی روز به مناسبت روز جهانی دریانورد
حضور مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد
حضور مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد
حضور مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر در برنامه انتهای الوند به مناسبت روز دریانورد
حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه صبح بخیر ایران  به مناسبت روز دریانورد
حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه صبح بخیر ایران به مناسبت روز دریانورد
حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه صبح بخیر ایران به مناسبت روز دریانورد
گرامیداشت روز جهانی دریانورد
گرامیداشت روز جهانی دریانورد
گرامیداشت روز جهانی دریانورد
صفحه ۱ از ۲ ۲

اخبار دبیرخانه

کد خبر ۵۰۷۷۸
تعداد بازدید ۳۹
کد خبر ۵۰۷۰۷
تعداد بازدید ۵۲
کد خبر ۵۰۷۰۶
تعداد بازدید ۳۱
کد خبر ۵۰۷۰۵
تعداد بازدید ۲۵

5
4
3
2
1
کد خبر ۵۰۶۹۹
تعداد بازدید ۲۵

نشست تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های حرفه دریانوردی به مناسبت روز دریانورد
31 خرداد 1399


کد خبر ۵۰۶۰۰
تعداد بازدید ۲۸

تقویم رویدادهای دریایی

تیر ۱۳۹۹
June - July 2020
شوال - ذوالقعده - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
20
٢٨
۱
21
٢٩
۲
22
٣٠
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤

۷
27
٠٥
۸
28
٠٦
۹
29
٠٧
۱۰
30
٠٨
۱۱
01
٠٩
۱۲
02
١٠
۱۳
03
١١

۱۴
04
١٢
۱۵
05
١٣
۱۶
06
١٤
۱۷
07
١٥
۱۸
08
١٦
۱۹
09
١٧
۲۰
10
١٨

۲۱
11
١٩
۲۲
12
٢٠
۲۳
13
٢١
۲۴
14
٢٢
۲۵
15
٢٣
۲۶
16
٢٤
۲۷
17
٢٥

۲۸
18
٢٦
۲۹
19
٢٧
۳۰
20
٢٨
۳۱
21
٢٩
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣
مناسبت های ماه تیر
  • ۵ تیر روز جهانی دریانورد [ 25 June ]

اعضای شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی

Loading