جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
 

 

 سفیر حسن نیت دریایی آیمو در ایرانخانم حویزاوی

یسری حویزاوی

مدیر عامل شرکت دانش بنیان کشتیرانی اطلس راهبر دریا

                                    سوابق علمی و کاری

·    مهندس فناوری اطلاعات / دکترای مدیریت راهبردی  DBA

·    مدیر عامل شرکت دانش بنیان کشتیرانی اطلس راهبر دریا به مدت 6 سال و تجربه عملیات دریایی به مدت 15 سال

·    رئیس کمیته بانوان دریانورد انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

·    طراح و سازنده اولین سیستم یکپارچه مدیریت کشتی SEA MASTER  دارای تایید از موسسه رده بندیDNV-GL

·    نماینده انجمن دریانوردی ایران در اجلاس ILO  - ژنو سال 2018

·    نماینده بانوان دریانورد در اجلاس CGT  فرانسه سال 2019

·    بنیان گذار طرح خدمات روانشناسی برای دریانوردان  با مشارکت انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران  مطروحه و مندرج شده درRESOLUTION    نهایی در اجلاس ILO

·    طی دوره های آموزشی تخصصی در حوزه های مختلف دریایی از قبیل DPA، بیمه های دریایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری، حقوق دریایی، بازرگانی و چارتینگ کشتی